รับข้อเสนอพิเศษ ลงทะเบียนที่นี่

 

 

 

 

 

คอร์สอบรม

Packaging Design for Digital Business

เรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคบนโลกดิจิทัล เพื่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ก้าวล้ำนำสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้สุงสุด  รวมถึงเทคนิคและวิธีการในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์อย่างไรให้โดดเด่นและประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และออกแบบบรรจุภัณฑ์ตัวจริง