"ประทับใจคอร์ส Digital Marketing 2016 มากค่ะ
ทำให้รู้ว่าควรปรับปรุงเว็บไซต์อย่างไรจึงน่าสนใจ 
รวมทั้งวิธีการเลือกใช้โฆษณาดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจ
และให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด"

 

 

คุณสมศรี ธรรมฐิติรัช

Gemmabkk Jewelry
www.gemmabkk.com