"ทำให้รู้ว่าการโปรโมทธุรกิจผ่านโฆษณา Google และ Facebook
สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ และยังได้รู้จักเทรนด์ใหม่ๆ เช่น
Mobile App รู้สึกว่ามีประโยชน์มากที่จะใช้ในการโปรโมทธุรกิจ
ของตนเอง"

 

 

คุณรัฐวิชญ์ เลิศศักดิ์เมธี

สิริบูรพา คลินิกการแพทย์แผนไทย
www.siriburapaclinic.com