Course  • เนื้อหาการอบรม •เตรียมเพจและหลังบ้านให้พร้อมอยู่เสมอ•รู้จัก Facebook เข้าใจกฎ Facebook อะไรทำได้ และไม่ควรทำ•โฆษณามีอะไรบ้าง อย่างคร่าวๆ และแบบไหนที่เราควรเลือกใช้•การสร้างและใช้ C...